Menu

Dzisiaj jest

niedziela,
11 kwietnia 2021

(101. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
14353

Przekazując 1% Twojego podatku
na konto
Caritas Diecezji Tarnowskiej
pomagasz najbardziej potrzebującym

Caritas Diecezji Tarnowskiej składa wyrazy serdecznego podziękowania wszystkim osobom, które przekazały 1% podatku należnego za rok 2008 na rzecz Caritas. Dziękujemy za okazane nam zaufanie i wsparcie pomocy niesionej przez Caritas osobom najbardziej potrzebującym.
Wyrazy wdzięczności przekazujemy Księżom Proboszczom, wszystkim kapłanom, wolontariuszom Parafialnym Oddziałów Caritas i Szkolnych Kół Caritas, stowarzyszeniom katolickim oraz lokalnym mediom za informowanie i zachęcanie do skorzystania z tej formy wsparcia działalności charytatywnej.
Caritas Diecezji Tarnowskiej przeznacza środki uzyskiwane podczas akcji 1% na wsparcie między innymi następujących przedsięwzięć:

  1. Dofinansowanie działalności Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie, ul. Prostopadła 9a; na wsparcie większej liczby bezdomnych i pomoc w wychodzeniu z bezdomności.
  1. Pomoc osobom starszym, samotnym i pozbawionym samodzielności, pielęgnowanym przez Stację Opieki Caritas w Tarnowie, ul. Długa 3-5.
  1. Leczenie chorych (dzieci, dorosłych i starszych) z tereniu diecezji: dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji, zakup lekarstw, specjalistycznego sprzętu medycznego itp.
  1. Opiekę hospicyjną nad osobami chorymi, w ostatnim stadium życia, przebywającymi w Hospicjum św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej i działalność tamtejszego Domu Pomocy Społecznej.
  2. Poszerzenie i doposażenie bazy rehabilitacyjnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych
  3. Dofinansowanie działalności świetlic profilaktyczno-opiekuńczych "Lumen", gdzie opieką objętych codziennie jest ponad 200 dzieci.

Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem "Otoczmy troską życie". Wymiernym gestem tego otaczania troską życia jest także gest przekazania 1 % podatku na rzecz tych, którzy troki o swoje życie ze strony innych bardzo potrzebują.
Sam sposób przekazania 1 % jest taki sam, jak w roku ubiegłym. Otóż na zeznaniu podatkowym PIT w rubryce "Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" należy wpisać nazwę organizacji:

 "CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ", jej nr KRS: 0000211791 oraz deklarowaną kwotę (równowartość 1 % należnego podatku).

Caritas Diecezji Tarnowskiej jest organizacja pożytku publicznego od dnia 30 czerwca 2004. Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000211791