Menu

Dzisiaj jest

niedziela,
11 kwietnia 2021

(101. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
12098

 

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA STRÓŻE

 

KAPLICZKA.

 

Stróże, parc. K. Krzysztonia. Wzniesiona po 1920 z fun­dacji Michała Krzysztonia. Z cegły, otynkowana, kryta blachą. Czworoboczna, z dachem dwuspadowym. W trójkątnym szczycie od frontu wnęka z gipsową figurką Serca Jezusa. Wewnątrz krucyfiks z metalowym wizerunkiem Chry­stusa.

 

 

 

KAPLICZKI MUROWANE W KSZTAŁCIE SŁUPÓW.

 

1. Stróże — Za­wodzie, parc. W. Fydy. Wzniesiona 1966 dla upamiętnienia Tysiąclecia Chrztu Polski z fundacji Jana Fydy. Z kamienia rzecznego. Czworoboczna, uskokowa, z wnęką, w której obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej.

 

2. Stróże — Za­wodzie, na Kowalni. Wzniesiona 1975 z fundacji mieszkańców Zawodzia. Ce­glana, czworoboczna, z wnęką, w której gipsowa figurka N. P. Maryi Niepo­kalanie Poczętej.

 

3. Stróże — Zawodzie, parc. H. Kubisz. Wzniesiona 1975 z fundacji Heleny Kubisz. Ceglana, czworoboczna, z ostrołukową wnęką, w któ­rej gipsowa figurka N. P. Maryi Niepokalanie Poczętej.

 

 

 

KAPLICZKI W KSZTAŁCIE SZTUCZNYCH GROT.

 

1. Stróże —Wyżne, parc. J. Durlaka. Wzniesiona po 1945 z fundacji Józefa Durlaka. Z kamienia łamanego, z wnęką, w której gipsowy posąg N. P. Maryi Niepokalanie Poczę­tej.

 

2. Stróże — Niżne, parc. K. Romańskiego. Wzniesiona 1965 z fundacji Stanisława Przetacznika. Z kamienia łamanego, z ostrołukową wnęką, w której gipsowy posąg Maryi Niepokalanie Poczętej.

 

 

 

KAPLICZKI NA POSTUMENTACH.

 

1. Stróże — Wyskidzianki, parc. W.Gucwy. Wzniesiona 1965 z fundacji Władysława Gucwy. Metalowa, prze­szklona, w której gipsowa figurka Serca Jezusa; na wysokim, czworobocznym, zwężającym się betonowym postumencie.

 

2. Stróże — Wyskidzianki, parc. L. Guzowskiego. Wzniesiona 1966 z fundacji Ludwika Guzowskiego. Metalowa, przeszklona, w której gipsowa figurka N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej, na czworobocznym, kamiennym postumencie.

 

 

 

KAPLICZKA SZAFKOWA NA SŁUPIE.

 

Stróże — Wyskidzianki, parc. J. Hudzika. Wzniesiona 1975 z fundacji Jana Hudzika. Drewniana, oszklona, z gipsową figurką N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej.

 

 

 

FIGURA.

 

Stróże — Berdechów, parc. W.Tarasek. Wzniesiona 1961 z fun­dacji Leona Cichonia. Kamienna. Posąg N. P. Maryi Niepokalanie Poczętej, na czworobocznym postumencie z płaskorzeźbą adorujących aniołów.

 

 

 

KRZYŻE DREWNIANE.

 

1. Stróże — Wyskidzianki, parc. J. Mól. Wzniesio­ny zapewne 1. poł. w. XX z fundacji Zwolińskiego. Z ozdobną, zaszkloną ka­pliczką szafkową, w której ludowe rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego, Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana Ew.

 

2. Stróże — Wyskidzianki, parc. W.Strojnego. Wzniesiony 1910 z fundacji rodziny Wońków. Z metalowym wizerunkiem Chrystusa.

 

3. Stróże — Wyżne, parc. J. Martuszewskiego. Wzniesiony 1933 z fundacji Józefa Górskiego. Z metalowym wizerunkiem Chrystusa.

 

4. Stró­że Niżne, parc. A. Wiatra. zniesiony 1933 z fundacji Ludwika Wiatra. Z metalowym wizerunkiem Chrystusa.

 

5. Stróże — Zawodzie, przy drodze w pobliżu mostu. Wzniesiony po 1945 z fundacji Jana Obrzuta. Z metalowym wizerunkiem Chrystusa.