Menu

Dzisiaj jest

niedziela,
11 kwietnia 2021

(101. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
20220

GRUDZIEŃ, 2009 r.

 

 

Koncepcja architektoniczna rozbudowy kościoła parafialnego w Stróżach


Przeznaczenie i program użytkowy

 

 

Obecny budynek kościoła jest niewielki i nie spełnia zapotrzebowania dla obecnej populacji miejscowości Stróże. Dlatego zdecydowano się na jego rozbudowę.

 

Rozbudowę zaprojektowano w kierunku wschodnim, w miejscu już nie istniejącego budynku starej szkoły. Zachowano linię zabudowy od strony drogi głównej.

 

Nawa główna zostanie przedłużona poprzez likwidację obecnego prezbiterium i wprowadzenie nowego, obszerniejszego na zakończeniu głównej osi nawy głównej.

 

Ponadto od strony północnej zaprojektowano szereg pomieszczeń towarzyszących, jak: zakrystię, toaletę (również dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie porządkowe oraz kotłownię.

 

Obiekt posiadać będzie 4 wejścia służące jednocześnie, jako wyjścia ewakuacyjne. Jedno z wejść od strony północnej przystosowane będzie dla osób na wózkach inwalidzkich.

 

Powierzchnia użytkowa obiektu obecnie wynosi 229,20m2 a po rozbudowie wyniesie 660,75m2.

 

Wokół budynku zaprojektowano obejście, powiązane funkcjonalnie z głównymi ciągami pieszymi oraz parkingami.

Długość i szerokość budynku 51,52 x 21,41 m.
Forma architektoniczna

 

Istniejący obiekt zaprojektowano i zbudowano w stylu neogotyckim w okresie międzywojennym. Na terenie Małopolski istnieje szereg kościołów wybudowanych w tym stylu (Grybów, Ciężkowice itp.)

 

Projektowana rozbudowa kontynuuje styl neogotycki i podporządkowuje się jego zasadom.

 

Dobudowana hala nawy głównej przekryta jest obszernym sklepieniem a dach nad tą częścią jest podniesiony w stosunku do dachu nad budynkiem istniejącym. Jednakże istniejąca wieża pozostanie dominantą dla całej bryły.

 

W projekcie zastosowano także, charakterystyczne dla architektury neogotyckiej rozdrobnienie i stopniowanie form.

Również detal architektoniczny oraz użyte materiały (cegła, piaskowiec) nawiązują do tego stylu w architekturze.

 

 

Elementy budowlane

 

Konstrukcja budynku mieszana: żelbetowa szkieletowa w nawie głównej  murowa w częściach niższych.

 

Elewacja z cegły licówki a detale parapetów, portali itp. z kamienia piaskowca. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną.

 

Obiekt wyposażony będzie w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz centralnego ogrzewania na bazie wbudowanej kotłowni gazowej.

 

 

 

 

 

 

Projektował:

 

mgr inż. arch. Mirosław Trzupek

 

 

 

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA

RZUT PARTERU

WIDOK OD STRONY PÓŁNOCNEJ (od plebani)

WIDOK OD STRONY POŁUDNIOWEJ (od drogi na stację PKP)

WIDOK OD WSCHODU (od torów PKP)

WIDOK OD ZACHODU (od drogi głównej)

PRZEKRÓJ
W parafii NMP Królowej Polski w Strożach trwa rozbudowa kościoła.

Dobrze wiemy, aby ten cel wspólnie realizować konieczne jest nieustanne wsparcie modlitewne oraz finansowe.

 

Każdy, kto pragnie złożyć jakąkolwiek ofiarę może to uczynić wpłacając daną kwotę na poniżej umieszczony numer rachunku bankowego,

 

 

Bank Pekao S.A.

O/ Nowy Sącz

ul. Jagiellońska 26

33-300 Nowy Sącz

 

45 1240 4748 1111 0000 4871 6864

 

 

Za modlitwę i złożone ofiary wyrażamy serdeczne

Bóg zapłać!