Menu

Dzisiaj jest

niedziela,
11 kwietnia 2021

(101. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
16724

Z Kroniki Parafii 

 

W roku 1917 mieszkańcy Stróż podjęli decyzję wybudowania kościoła. Już w październiku 1917 roku przystąpiono do pracy. Uporządkowano plac przy szkole i przystąpiono do kopania fundamentów pod przyszłą świątynię. 8 września 1920 roku dokonano poświęcenia kamienia węgielnego. Na uroczystość tę ściągnęły tłumy z okolicznych parafii. Do zebranych wiernych kazanie wygłosił ksiądz prof. Cierniak z Nowego Sącza.

 

Wspólną pracą i wysiłkiem mieszkańców Stróż w roku 1923 stanęła świątynia w surowym stanie, bez sklepienia. Pierwsze uroczyste nabożeństwo zostało odprawione 30 września 1923 roku. Celebrował je Ksiądz Proboszcz z Wilczysk. Do końca 1923 roku i w 1924 roku wykonano sklepienie żebrowe w kościele i powzięto starania w Kurii Biskupiej o przysłanie księdza już na pobyt stały. 24 listopada 1924 roku do parafii przybywa ks. Władysław Kantor neoprezbiter z Lipnicy. 5 lipca 1925 roku przystąpił do budowy plebanii, którą ukończono w 1928 roku. 22 listopada 1928 roku została erygowana parafia Stróże – wyłączona z parafii Wilczyska. Kościół wybudowany w stylu gotyckim został konsekrowany w 1930 roku przez Arcybiskupa Leona Wałęgę.

 

 W 1934 roku ksiądz Proboszcz zakupił do kościoła trzy dzwony:
- Piotr, Pius, Achilles – 800 kg,
- Maria, Leon, Franciszek, Edward – 500 kg,
- Jan, Antoni, Karol – 200 kg.


Dzwony te zostały zabrane w czasie II wojny światowej przez Niemców. Ksiądz Władysław Kantor rządził parafią do 1935 roku. Ze względu na zły stan zdrowia przeniósł się do swego rodzinnego domu w Lipnicy. W tym samym roku do parafii przybywa nowy proboszcz – Adolf Boratyński, który kierował parafią do 1967 roku. Z tego stanowiska odwołała go śmierć.