Menu

Dzisiaj jest

niedziela,
11 kwietnia 2021

(101. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
14149

Modlitwa o rychłe włączenie w poczet Świętych

Sługi Bożego Jana Pawła II

 

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu Miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen

 

 

Za zgodą władzy kościelnej Wikariatu Miasta o łaskach otrzymanych należy powiadomić:

 Postulazione delia Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Giovanni Paolo U Piazza S. Giovanni in Laterano, 6/a - 00ł84 Roma

 


Prośby o uświęcenie dnia i pracy


Daj nam, Panie, dzień dzisiejszy radosny, spokojny, bez grzechu, abyśmy dożyli wieczora i mogli Cię błogosławić z weselem w czy­stości serca.

Niech blask Twego światła zajaśnieje nad nami i kieruje pracą naszych rąk.

Wspomagaj łaskawie wszystkich, którzy powierzyli się naszym modlitwom, i napełnij wszelkimi dobrami ich dusze i ciała.

Zajęcia nasze, prosimy Cię, Panie, natchnieniem uprzedzaj, pomocą wspieraj, aby wszelka nasza praca od Ciebie się zaczynała i z Tobą kończyła.

Boże mój, naucz mnie dobrze korzystać z czasu, który mi wyznaczyłeś, abym nic z niego nie tracił.

Naucz mnie przewidywać bez udręki, wyciągać korzyści z po­pełnionych błędów, bez pogrążania się w ich rozpamiętywaniu.

Naucz mnie łączyć pośpiech z rozwagą i statecznością, pogodę z dobrymi porywami, a zapał ze spokojem.

Przyjdź mi z pomocą, gdy rozpoczynam dzień, bo jestem człowiekiem słabym.

Czuwaj nade mną, nad moim skupieniem, gdy pracuję, i sam dopełnij niedoskonałości w moich dziełach.

Bądź ze mną zawsze - w pracy i odpoczynku, w radości i smutku, w powodzeniu i niepowodzeniu.

Tobie oddaję siebie i cały mój dzień i całą moją noc. Zawsze należymy do siebie - Ty mój a ja Twój, mój Stwórco i mój Zbawicielu!

 


Modlitwy przed jedzeniem


Pobłogosław Panie Boże ten posiłek, który przygotowano z darów Twoich. Pobłogosław także naszą wspólnotę, abyśmy przy tym stole spotykali się w zgodzie i miłości. Niech będzie uwielbione święte Imię Twoje. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Boże, dawco wszelkiego dobra spraw, byśmy z godnością i umiarem spożywali Twoje dary. Niechaj ten posiłek będzie na Twoją chwałę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Pobłogosław Panie Boże dary Twoje i tych, którzy je przygotowali. Spraw łaskawie, by w rodzinie ludzkiej nie było głodnych i umierających z głodu, a nas naucz z wdzięcznością przyjmować Twoje dary. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwy po jedzeniu


Dziękujemy Ci, Ojcze niebieski za ten posiłek, który spożyliśmy dzięki Twojej dobroci. Nasyconych pokarmem doczesnym, obdarz Panie głodem i pragnieniem dóbr wiecznych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Ojcze wszelkiego życia, dziękujemy Ci za dary, którymi podtrzymujesz nasze życie i siły. Spraw, byśmy przed śmiercią mogli przyjąć pokarm Ciała i Krwi Twojej, a tak posileni, wejść do życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dziękujemy Ci, Wszechmogący Boże, za wszystko, co stworzyłeś dla nas i przygotowałeś rękami naszych sióstr i braci; błogosław im i obdarzaj ich opieką. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


 


O jedność Kościoła


Panie, który umiłowałeś Kościół i oddałeś za niego swe życie, uświęć go i oczyść przez Twoje słowo. Oddal od niego wszelkie rozłamy, uwolnij go od ducha rywalizacji i zazdrości. Zachowaj nas od sądzenia bez miłości i zjednocz nas w Twoim świętym dziele. Błogosław wszystkich, którzy miłują Ciebie i wyznają, jako Pana i Zbawiciela. Prowadź ich do ściślejszego zjednoczenia z Tobą. Zachowaj Kościół Twój w jedności i pokoju. Strzeż go od pokładania ufności w bogactwach i mocy tego świata. Udziel mu wzrostu nadziei w potęgę modlitwy i świętości. Amen.
Za Ojca Świętego


Boże, Ty w swojej opatrzności uczyniłeś świętego Piotra głową Apostołów i na nim zbudowałeś swój Kościół, wejrzyj łaskawie na papieża N. i spraw, aby ustanowiony przez Ciebie następca Piotra był dla Twojego ludu widzialnym fundamentem jedności wiary i bratniej miłości. Amen.
Za Biskupa


Boże wieczny, Pasterzu wiernych. Ty kierujesz Kościołem Twoim udzielając mu niezliczonych łask i władasz w nim autorytetem Swojej miłości. Spraw łaskawie, aby Twój sługa, nasz Biskup N., którego ustanowiłeś pasterzem ludu naszej diecezji prowadzony mocą Twojego Świętego Ducha przewodził nam przepojony Twoją nauką. Obdarz go pełnią miłości i wierności Tobie i Twojej Ewangelii. Amen.

 

 

Za dobroczyńców


Boże Ojcze, tylko Tyś jest dobry - Źródło wszelkiej dobroci. Dziękujemy Ci za wszystkich dobroczyńców naszego seminarium. Ich dobre czyny są znakiem Twojej miłości. Wspomagaj ich i obdarzaj łaską, aby doszli do poznania Ciebie, dobrego Ojca. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

O pokój

 

Paweł VI

Panie, Boże pokoju. Ty stworzyłeś ludzi i obdarzyłeś ich łaską, aby dać im uczestnictwo w Twej chwale. Oddajemy Ci chwałę i dziękczynienie za to, że zesłałeś nam swojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, i przez Tajemnicę Paschalną uczyniłeś Go sprawcą wszelkiego zbawienia, źródłem wszelkiego pokoju, więzią braterstwa.

Dziękujemy Ci za pragnienia, wysiłki i czyny, jakie Twój Duch pokoju wzbudził w naszych sercach, aby w miejsce nienawiści zaprowadzić miłość; w miejsce nieufności - zrozumienie, w miejsce obojętności - poczucie współodpowiedzialności. Otwórz jeszcze szerzej nasze umysły i serca na konkretne potrzeby wszystkich naszych braci, abyśmy stawali się coraz bardziej budowniczymi pokoju.

Pamiętaj, Ojcze miłosierdzia, o wszystkich, których praca, cierpienie i ofiara życia pomnażają ducha braterstwa na całym świecie. Niechaj ogarnie ludzi wszystkich ras i języków Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju i miłości, i niechaj całą ziemię napełni Twoja chwała. Amen.

 

 

 

Za rodziców

 

Zbawicielu nasz, wzorze posłuszeństwa synowskiego, któryś umierając na krzyżu pociechę i opiekę swojej Matce okazał, natchnij mnie cnotą przykładnej miłości i czci dla mych rodziców. Błogosław ich dobrym zamiarom i postanowieniom, daj im zdrowie, radość i szczęście. Spraw, abym za wszystkie dobrodziejstwa, których od nich doznaję, potrafił się odwdzięczyć. Niech nigdy z mojej przyczyny nie doznają ani zmartwienia, ani niepokoju.  Pomóż mi, abym stał się dla nich pociechą, a w starości podporą.

Boże, użycz mi tej łaski, abym szanował moich rodziców, a przywiązaniem swoim, troską o nich i dobrym życiem chociaż w części wynagrodził im trudy, jakie dla mnie ponosili i ponoszą. Dozwól im doczekać sędziwej starości, a gdy ich powołasz przed swoje oblicze, okaż im miłosierdzie i przyjmij do Twojej chwały. Amen.
Modlitwa dziecka za rodziców


Wszechmogący, wieczny Boże, dziękuję Ci za rodziców i proszę za nimi. Po Tobie, Boże, zawdzięczam im najwięcej. Spraw, Panie, abym umiał docenić ich starania i okazywać im wdzięczność. Ty zaś, łaską swoją racz wynagrodzić ich trud. Daj im zdrowie i wszystkie łaski, które są im potrzebne do szczęścia i zbawienia. Boże, Ojcze, dozwól, bym był dla nich pociechą, wspomóż mnie, bym ich kochał, szanował i zawsze im pomagał. Boże, Ojcze, wysłuchaj modlitwy swojego dziecka i błogosław we wszystkim moim rodzicom i całej naszej rodzinie, aby stanowiła jedno serce i jedną duszę w Chrystusie, Panu naszym. Amen.

 


Modlitwa Jana Pawła II za młodych

 

(Toronto, 25 lipca 2002 r.)

Panie Jezu Chryste,

przemów jeszcze raz

słowami Błogosławieństw

do tych młodych ludzi,

zgromadzonych w Toronto

na obchodach

Światowego Dnia Młodzieży.

Spójrz na nich z miłością

i wsłuchaj się w ich młode serca,

gotowe poświęcić dla Ciebie swoją przyszłość.

Wezwałeś ich, aby byli «solą ziemi i światłem świata».

Ukazuj im nadal prawdę i piękno perspektyw,

o których mówiłeś w Kazaniu na Górze.

Uczyń ich ludem Błogosławieństw!

Niech w nich zajaśnieje światło Twojej mądrości,

aby mogli słowem i czynem

rozprzestrzeniać w świecie światło i sól Ewangelii.

Niech całe ich życie

będzie jasnym odbiciem Ciebie,

prawdziwego Światła,

które przyszło na świat,

aby każdy, kto w Ciebie wierzy,

nie umarł, ale miał życie wieczne.

(por. J 3, 16)!

 

* * *

(Toronto, 28 lipca 2002 r.)

Panie Jezu Chryste,

otaczaj miłością tych młodych ludzi.

Spraw, by usłyszeli Twój głos

i wierzyli w to, co mówisz,

bowiem tylko Ty masz słowa życia.

Naucz ich, jak wyznawać wiarę,

dzielić się miłością

i przekazywać nadzieję innym.

Uczyń z nich

wiarygodnych świadków Twojej Ewangelii

w świecie, który tak bardzo potrzebuje

Twojej zbawczej łaski.

Uczyń z nich nowy lud Błogosławieństw,

by byli solą ziemi i światłem świata

na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa!

Maryjo, Matko Kościoła,

ochraniaj i prowadź

tych młodych ludzi

dwudziestego pierwszego wieku.

Przygarnij ich wszystkich

do Twego matczynego serca. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa za rodziny

 

Jan Paweł II

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty” i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość, umacniana łaską sakramentu małżeństwa, okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, nękających nasze rodziny.

Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów Ziemi mógł owocnie spełniać swoje posłannictwo w rodzinach i przez rodziny. Przez Chrystusa, Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.
Za Ojczyznę


Boże, Ty rządzisz całym światem, przyjmij łaskawie prośby, które zanosimy za naszą Ojczyznę; niech dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli panuje w niej zgoda i sprawiedliwość, abyśmy żyli w pokoju i radości. Amen.
Za rządzących


Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów; wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością. Amen.
Modlitwa za ubogich

 

 
Matka Teresa z Kalkuty

 

Biedni są dziś głodni -

więc trzeba im chleba i ryżu,

miłości i żywego słowa Bożego.

Biedni są spragnieni -

więc trzeba im wody i pokoju,

prawdy i sprawiedliwości.

Biedni są bez dachu nad głową -

więc trzeba im domu z kamienia i przyjaznego serca,

które by rozumiało, wspierało i kochało

Biedni są nadzy -

Więc trzeba ich przyodziać, wrócić im ludzką godność,

współczuć z nagim grzesznikiem.

Są chorzy -

więc trzeba im opieki lekarskiej, dotyku czułych rąk, ciepłego uśmiechu.

Panie, strząśnij ze mnie obojętność i oziębłość wobec potrzeb ubogich.

Kiedy spotkam Cię głodnym, spragnionym lub przyjezdnym

wskaż mi, jak mogę Cię nakarmić, uśmierzyć Twoje pragnienie,

przyjąć Cię w moim domu i w moim sercu

Wskaż, jak mogę służyć Tobie,

Służąc w najmniejszej potrzebie Twoim braciom.
Za głodnych


Panie Boże, wielbimy Cię i dziękujemy za chleb, który codziennie nam dajesz. Prosimy, zechciej nam wybaczyć, że tak często jesteśmy niewdzięczni i niezadowoleni z tego, co w swej dobroci nam dajesz.

Ty nas utrzymujesz, Ty dajesz nam pokarm miarą pełną i opływającą. Spraw, abyśmy Twego bogactwa nie uważali za rzecz oczywistą.

Panie, bądź obecny ze wszystkimi głodnymi, ze wszystkimi wyzyskiwanymi, z więźniami, których głód jest często tak wielki, że stają się oni głusi na Twoje słowo. Wybacz im to, bo głód boli.

Daj im chleba i błogosław im; daj im też siłę modlić się słowami Twej modlitwy: „Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi”.

Jak często, Panie, ukazujesz nam swą wielkość w sprawach naszego codziennego życia, w chlebie powszednim. Jakże często dajesz nam powód do zadowolenia.

Spraw, abyśmy nie ustawali w dziękczynieniu, ale zawsze pamiętali w swych modlitwach o tych, którzy głodują i już nie są w stanie sami się modlić. Bądź przy nich obecny, a nas poucz, w jaki sposób moglibyśmy im pomóc. Amen.
Prośba o wiarę

 

Paweł VI

Panie, wierzę, chcę wierzyć w Ciebie!

Spraw, żeby moja wiara była pełna,

przenikająca moje myśli, sądy, słowa i czyny.

Spraw, aby moja wiara była dobrowolna,

abym chętnie przyjmował wszelkie wyrzeczenia i obowiązki,

które ona niesie z sobą, i żebym wierzył całym sobą.

Spraw, Panie, żeby moja wiara opierała się na Twoim Słowie

i na świadectwie Ducha Świętego.

Spraw, Panie, żeby moja wiara była silna,

otwarta na nowe światła, przezwyciężająca

trudności, krytyki, wątpliwości.

Spraw, Panie, żeby moja wiara była radosna,

żeby dawała pokój mojemu duchowi

i czyniła mnie zdolnym do rozmowy z Bogiem

i promieniowała szczęściem obcowania z Bogiem i z ludźmi.

Spraw, Panie, żeby moja wiara była skuteczna,

niech się w miłości objawia na zewnątrz

jako prawdziwa przyjaźń z Tobą i dobroć dla ludzi.

Niech mnie umacnia w cierpieniu,

niech i pomaga szukać Ciebie w nadziei.

Spraw, Panie, żeby moja wiara była pokorna,

wzbogacona świadectwem Ducha Świętego,

uległa Objawieniu i Tradycji,

posłuszna powadze Magisterium Kościoła Świętego.

Panie, pomnażaj wciąż moją wiarę! Amen.

 

O nadzieję

Boże, nadziejo nasza! Wzbudź w nas nadzieję chrześcijańską, aby była naszą podporą i pociechą. Nie dopuść na nas klęski załamania się pod codziennym krzyżem cierpienia. Jak siewca cieszy się wizją bogatego żniwa, a matka w boleściach rodząca przyjściem na świat dziecka, tak my, cierpiący, po łzach spodziewamy się radości, po ucisku wyzwolenia, po trwodze pokoju, po ciemnościach blasku światłości, a za progiem śmierci zorzy zmartwychwstania i wiecznej szczęśliwości. Ty podczas ziemskiej wędrówki ratujesz nas od rozpaczy, napełniasz nadzieją, bo Syn Twój, Jezus Chrystus, jest zawsze z nami przez wszystkie dni życia. On nie zostawia nas sierotami, każde brzemię czyni lekkim, a jarzmo słodkim. Spieszy nam z pomocą w każdej potrzebie i staje przy nas jako cichy i pokornego serca. Przez Syna Twego, a naszego Zbawiciela, wychwalamy Cię Ojcze, i uwielbiamy teraz i na wieki. Amen.O miłość

Św. Paweł Apostoł, 1 Kor


Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jako miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym, i gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zna zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.

Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

 


O świętość

na podstawie tekstu Karla Rahnera


Panie, Ty położyłeś na nas Twoją rękę, gdy otrzymaliśmy chrzest. Ty wlałeś Twojego Ducha w nasze serca. Ty przyjąłeś naszą grzeszność i przezwyciężyłeś ją Twoją łaską. Ty poszerzyłeś przestrzeń naszej istoty o niepojętą niezmierzoność Twojego Ojca. Staliśmy się czymś więcej niż kiedykolwiek będziemy w stanie to przeczuć i pojąć. Jesteśmy czymś więcej, niż może to o nas wypowiedzieć nasz dzień powszedni i nawet najwyższe i najgłębsze doświadczenie.

Jesteśmy namaszczeni Twoim Duchem, uświęceni Twoją łaską, na nowo zrodzeni do życia dzieci Bożych, zaproszeni do uczestnictwa w Bożej naturze, opieczętowani na życie wieczne. Mamy Twojego Ducha Świętego. On jest wypełnieniem wszystkich bezdennych otchłani naszego życia. On jest w nas Tym, dzięki któremu już przekroczyliśmy granicę śmierci. On jest świętością naszego serca. On jest w nas tak, że wierzymy, że już posiedliśmy głęboką wiedzę, mimo że jesteśmy ślepi i głusi. Albowiem On jest wiedzący, a On jest nasz. On jest w nas wieczną młodością w rozpaczliwym postarzeniu się naszych czasów i naszych serc. On jest śmiechem, który cicho już pobrzmiewa wśród naszych łez. Jesteśmy więcej niż o tym wiemy. Twoje słowo nas o tym zapewnia. Wierzymy Twojemu słowu. To, co ono mówi o nas, jest prawdziwe. Amen.

 Modlitwa o radość


Daj Panie, abym potrafił: uśmiechać się w monotonii codziennej pracy.

Potrafił milczeć, gdy spostrzegam, że komuś coś się nie udało.

Chwalił brata, który uczynił coś dobrego.

Uścisnął serdecznie dłoń bliźniemu, który jest smutny.

Rozmawiał ze słodyczą z nieszczęśliwymi i niecier­pliwymi.

Obdarzał uczuciem brata, który cierpi.

Naprawiał uczynione zło.

 


O wewnętrzną wolność

ks. Franciszek Grudniok


Panie, uwolnij mnie od największego mego wroga: mnie samego, od nieustannego szukania siebie, swojej woli, swoich spraw, swego wygodnictwa, swego «świętego spokoju».

Uwolnij mnie od ciągłego myślenia o sobie, od pragnienia, by być cenionym, chwalonym, wyróżnianym... Od zabiegania o swoje korzyści, o dobra materialne i duchowe, od egoizmu, który wszystkich i wszystko chce skupić wokoło swojej osoby, swoich zasług, swoich talentów.

Uwolnij mnie od częstego obrażania się na swoje otoczenie, od domagania się usług, od absorbowania innych sobą.

Zabij wreszcie to panoszące się moje «ja», które nie zauważa bliźnich, ich trosk i potrzeb, ich nędzy, ich cnót, zasług i talentów, ich prac i poświęcenia.

Zachowaj mnie od niedostrzegania w nich Ciebie, Jezusa, który w nich pragniesz być zauważony, uczczony i obsłużony, pocieszony.

Zniszcz moją ciasnotę, tępotę i znieczulicę.

Rozgrzej moje zimne serce, twarde jak kamień, nieczułe, obojętne, kochające tylko siebie i służące bożkowi - mojemu «ja».

Zamień mą chciwość na ofiarność, me skąpstwo na wielkoduszność, mą ciasnotę na życzliwość, mą głupotę na mądrość serca oświeconego światłem Ducha Świętego.

Daj, abym wyszedł wreszcie z więzienia własnego «ja» na wolność dzieci Bożych, rozradowanych dawaniem, dzieleniem się chlebem, czasem, sercem. Tej przemiany możesz dokonać we mnie tylko Ty, który powiedziałeś: „Nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie daje za przyjaciół swoich”. Tyś dał życie za mnie i za każdego z bliźnich moich, których postawiłeś na drodze mego życia.

Wciągnij mnie w nurt Twej ofiarnej, bezkompromisowej miłości, aby wreszcie skruszyło się moje serce i stopniało, zamieniając się w żar miłości tryskającej z Twego Boskiego Serca i z Twego Boskiego Ducha, którego wylałeś na nas w Wieczerniku Zielonych Świąt. Amen.
Modlitwa o ducha posłuszeństwa woli Bożej


Panie Jezu Chryste, którego całe życie było posłuszeństwem woli Bożej, nakłoń me ucho i przemień me serce bym za Twym świętym przykładem rozpoznał i realizował posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu. Daj bym tę wolę mógł przyjąć z ręki tych, których stawiasz na mej drodze jako Twych ziemskich pośredników: rodziców, opiekunów, przełożonych, kapłanów i biskupów na czele z Ojcem Świętym. A gdy Panie ciężko Mi będzie być posłusznym i gdy me wargi będą się krzywić z powodu przełamywania własnej woli to niech wtedy za twym przykładem wołam: „ Ojcze, jeżeli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie.” Amen.

O dobre używanie czasu

Jean Guitton


Boże mój, naucz mnie dobrego używania czasu, który nam dajesz i dobrego korzystania z niego, bez marnowania go. Naucz mnie przewidywać bez dręczenia się i naucz mnie korzystać z popełnionych błędów bez popadania w skrupuły. Naucz mnie wyobrażać sobie przyszłość, wiedząc, że nie będzie ona taka, jaką sobie wyobrażam. Naucz mnie opłakiwać moje błędy i winy bez popadania w niepokój. Naucz mnie działać bez pośpiechu, a śpieszyć się bez gwałtowności. Naucz mnie godzić postępowanie pogodne z zapałem, a gorliwość ze spokojem i umiarem. Pomóż mi, kiedy zaczynam, bo właśnie wtedy jestem słaby. Czuwaj nad moją uwagą, kiedy pracuję, a przede wszystkim Ty sam uzupełniaj lichość moich dzieł.
Modlitwa za trudnego bliźniego


Umiłowany Panie, Ty nie masz względu na osobę.

Kochasz mnie i każdego z moich bliźnich jednakowo.

Pozwól mi dostrzec Twoją obecność w tych, którzy mnie irytują i z którymi trudno mi się porozumieć.

Daj mi siłę, aby nigdy nie opanowała mnie złość.

Pozwól by nigdy nie opanował mojego serca cierpki chłód i zniecierpliwienie.

W Twoje ręce oddaję wszystkie moje trudne relacje z moimi bliźnimi.

Ty ucz mnie każdego dnia łagodności i miłości.

Pozwól mi zawsze dostrzegać promienie dobra w innych.

Wzmocnij moją wiarę

i błogosław moje starania i wysiłki.

Uczyń mnie zaczynem pojednania wśród tych, których mi dałeś,

a których czasem trudno mi zrozumieć. Amen.
Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne


Ojcze dobroci, Ojcze miłości,

błogosławię Cię, wysławiam Cię i dzięki Ci składam, ponieważ poprzez miłość dałeś mi Jezusa. Dzięki Ci, Ojcze!

W świetle Twojego Ducha pojąłem, że to On jest Światłością, Prawdą i Dobrym Pasterzem, który przyszedł, aby obdarzyć pełnią życia. Ty znasz moje serce i wiesz jakie jest chore. Wiesz wszystko, co chciałem zrobić, a czego nie zrobiłem.

Wiesz, co uczyniłem i jakie zło mnie wyrządzono. Znasz moje możliwości, błędy i grzechy. Znasz urazy i kompleksy mojego życia. Dziś Ojcze, proszę Cię, przez miłość Twego Syna Jezusa Chrystusa

Obdarz mnie Duchem Świętym, aby ciepło Twej miłości niosącej zdrowie dotarło do głębi serca. Wejdź w moje serce Panie, tak jak zawitałeś do domu, gdzie przebywali Twoi przestraszeni uczniowie. Ty pojawiłeś się pośród nich i powiedziałeś: „Pokój niech będzie z wami”.
Prośba o łaskę modlitwy


Panie, naucz mnie modlitwy. Daj mi świadomość Twej miłującej obecności. Spraw, abym poznał Twoje pragnienie nawiązania osobowej więzi ze mną i usłyszał jak wzywasz mnie osobiście, po imieniu.

Daj mi poznać, że bez Ciebie niczego uczynić nie mogę, że jestem całkowicie zależny od Twojej miłości. Pomóż mi zrozumieć, że Ty jesteś moim spełnieniem i moją przyszłością, że znaczenie mojego życia spoczywa w Tobie.

Jezu, naucz mnie modlitwy. Poucz moje serce, gdzie ma Ciebie szukać. Wskaż, gdzie mogę Ciebie znaleźć. Daj, abym poznał radość przebywania z Tobą. Amen.
O pokorę


Boże, który sprzeciwiasz się pysznym, a łaskę dajesz pokornym, udziel mi cnoty prawdziwej pokory. Spraw, abym naśladując pokorę Twego Syna Jedynego, a mojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, nigdy nie obrażał Cię pychą. Udziel mi łaski coraz pełniejszego rozumienia miejsca pokory w życiu ucznia Jezusa Chrystusa. Amen.
O uwolnienie od otępienia


Panie, czuję, że ze mną dzieje się coś złego. Nie wiem, co to jest, ale wiem, że tak dłużej nie mogę pozostać. To wszystko, czego doświadczam, jest pozbawione nadziei. Błagam Cię, Panie, wyrwij mnie z uśpienia! Pokaż mi inny, nowy świat. Pozwól mi odzyskać zaufanie do Ciebie. Pośród nocy Cię wzywam i proszę: okaż mi Swoje miłosierdzie! Wyzwól mnie od lęku o samego siebie! Daj mi poznać Ciebie! Przyjdź i nie zwlekaj, Panie. Amen.
O dar wytrwania przy Bogu do końca


Duchu Święty, Duchu wierny! Udziel nam daru wytrwania przy Ojcu i Synu, i przy Tobie, któryś jest Ich Miłością odwieczną. Napełniaj nas zawsze i wszędzie, o każdej porze i na każdym miejscu, pamięcią o bliskości Boga, wolą wydaną woli Bożej, rozumieniem słowa i natchnienia Twego, i wolnością, której Ty nadajesz kierunek ku prawdziwemu i czystemu Dobru, ku jedynemu, który jest Dobry, ku Bogu w Trójcy Jedynemu. Jemu chwała i cześć, uwielbienie i wdzięczność, posłuszeństwo i służba w mocy Twojej. Duchu Święty, Duchu wierności i wytrwania w czasie i wieczności. Amen. Alleluja.
W drodze ku wieczności


Ludwik Giraud

Mój Panie, myślę trochę z niepokojem o tej chwili, gdy u kresu mej drogi Ty przyjmiesz mnie na progu Twego Domu. Tam, na moich wyciągniętych dłoniach, przyniosę Ci moje życie z jego udrękami i radościami, z buntem i uwielbieniem, z samolubstwem i poświęceniem, z lenistwem i porywami gorliwości, z prostotą, prawością i ukrytą obłudą. Będzie to chwila dla mnie groźna...

Ojcze najlepszy, pomóż mi przygotować się na ten dzień i korzystać tutaj na ziemi z darów Twojej miłości. Zachowaj mnie na prostej drodze. Podtrzymuj mnie w wierności Tobie. Umacniaj moją wolę w obowiązkach, a moje serce w poświęcaniu się i całe moje życie w Twojej służbie. Amen.

 Modlitwa za chorych


Panie Jezu, w czasie Twego ziemskiego życia z miłością pochylałeś się nad ludzkim cierpieniem, bólem i chorobą; nawiedzaj naszych chorych i daj im łaskę łączenia ich doświadczeń z Twoją męką i śmiercią na krzyżu. Niech dzięki Twej obecności odkryją wielki skarb i tajemnicę cierpienia, które przyjmowane z miłością przyczynia się do zbawienia świata.

Otocz naszych chorych życzliwymi i dobrymi ludźmi oraz poślij do nich kapłanów, którzy pomogą im dojrzale przeżywać te trudne chwile. Amen.

Modlitwa chorego


Ojcze niebieski, z Twojej woli Jezus Chrystus, Syn Twój umiłowany, podjął straszliwe brzemię męki i śmierci krzyżowej dla naszego zbawienia. Spraw, aby miłość Jezusa uczyniła mnie silnym i chętnym do podjęcia mojej cząstki cierpienia i udręki. Proszę Cię, aby moja choroba przyczyniła się do pogłębienia czystości mego serca i uświęcenia mego człowieczeństwa. Uzdrów mnie, abym z radością mógł wielbić Twoją łaskawość. Spraw, abym już teraz wysławiał Twoją wolę i niezachwianie ufał Twojej dobroci. Amen.

 

albo:

 

Dobry Jezu, pokornie Cię proszę o potrzebne łaski i błogosławieństwo. Daj mi zdrowie, o ile jest ono potrzebne dla dobra duchowego. Lecz ponad wszystko pozwól mi, by w czasie choroby moja miłość do Ciebie stała się jeszcze bardziej gorąca. O tę łaskę proszę Cię też dla moich chorych braci. Weź w opiekę moich rodziców, krewnych i przyjaciół, lekarzy i siostry pielęgniarki cały personel szpitalny. Błogosław kapłanom i siostrom zakonnym, by się uświęcali w posłudze cierpiącym. Bądź miłosierny dla grzeszników i konających, i daj wieczny pokój oraz radość duszom w czyśćcu cierpiącymi.

 Za tych, którzy nas ranią


Boże, Ty nam nakazałeś, abyśmy szczerze miłowali naszych nieprzyjaciół. Przybądź mi z pomocą w moim utrapieniu. Uzdrów me poczucie doznanej krzywdy i wejrzyj miłościwie na tych, którzy mnie zranili. Spraw, abym zgodnie z Twoim przykazaniem umiał za zło płacić dobrem i spotkanym bliźnim zawsze pomagał dźwigać ich ciężary. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Podziękowanie za odzyskane zdrowie


Pełen radości przychodzę do Ciebie, Panie nasz Jezu Chryste, ze słowem podziękowania za przywrócone zdrowie.

Wiele zawdzięczam opiece pielęgnujących i lekarzom, jak i dobrym rękom i sercom życzliwych ludzi, ale Ty, Boże, kierujesz wszystkim i Tyś wszystkiego pierwszą przyczyną. Twoja wola sprawiła, że wróciły mi siły ze wracam do rodziny i do pracy. Dzięki Ci za to składam najszczersze.

Ale Ty, Boże, innej czekasz wdzięczności. Słowa przebrzmią i może w krótkim czasie zapomnę o chorobie. Nie chciałbym, Panie mój, zapominać myśli i postanowień powziętych w chorobie. Modliłem się rozmawiałem z Tobą, Boże mój, o mojej przyszłości. Wzmocnij moją dobrą wolę abym dotrzymał słowa i został Tobie wierny. Przyjmij moją wdzięczność. Przyjmij i pobłogosław moje dobre chęci.

I Tobie, Matko moja, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielko strapionych, chcę z serca podziękować za Twoje możne orędowanie, za wyproszone zdrowie. Ciesz się ze mną, Matko Boża, i weź w swoją opiekę moje dobre postanowienia. Bądź mi wspomożeniem, dobra Matko ludzi. Amen.
Za chorych i umierających


Wszechmogący i wieczny Boże, Ojcze ubogich, Pocieszycielu chorych, Nadziejo umierających, Twoja miłość kieruje każdą chwilą naszego życia. Wznosimy na modlitwie do Ciebie nasze serca i umysły. Sławimy Cię za dar ludzkiego życia, a szczególnie za obietnicę życia wiecznego. Wiemy, że zawsze jesteś blisko pogrążonych w smutku i ubogich oraz wszystkich tych, którzy są bezbronni i którzy cierpią.

O Boże łagodności i współczucia, przyjmij modlitwy, które zanosimy w imieniu naszych chorych braci i sióstr. Wzmocnij ich wiarę i zaufanie do Ciebie. Pociesz ich swoją pełną miłości obecnością i - jeśli taka jest Twoja wola - przywróć im zdrowie, daj nowe siły ich ciałom i duszom.

O miłościwy Ojcze, pobłogosław tych, którzy umierają, pobłogosław tych wszystkich, którzy wkrótce staną z Tobą twarzą w twarz. Wierzymy, że uczyniłeś ze śmierci drzwi do życia wiecznego. Podtrzymuj w imię Twoje naszych braci i siostry, którzy są u kresu swego życia, i zaprowadź ich bezpiecznie do domu życia wiecznego z Tobą.

O Boże, Źródło wszelkiej mocy, broń i chroń tych, którzy opiekują się chorymi i troszczą się o umierających. Obdarz ich duchem odwagi i życzliwości. Wspieraj ich w wysiłkach na rzecz niesienia pocieszenia i ulgi. Uczyń z nich jeszcze bardziej promieniujący znak Twojej przemieniającej miłości.

Panie życia i Opoko naszej nadziei, obdarz swym obfitym błogosławieństwem tych wszystkich, którzy żyją, pracują i umierają. Napełnij ich swoim pokojem i swoją łaską. Ukaż im, że jesteś kochającym Ojcem, Bogiem miłosierdzia i współczucia. Amen.

 

 

Modlitwa za konających


Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przez śmierć Chrystusa otworzyłeś ludziom bramę życia wiecznego. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy stoją w obliczu śmierci i spraw, aby zjednoczeni z męką Chrystusa i odkupieni Jego krwią, mogli bez grzechu stanąć przed Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Za zmarłych


Ojcze wszelkiego życia, daj duszom zmarłych odpoczynek w Twoim Królestwie. Udziel im obiecanych dóbr, przygotowanych dla Tych, którzy uwielbiają Twoje święte imię. Spraw też, aby koniec naszego życia był wolny od grzechu. Daj nam łaskę wytrwania w dobrym aż do śmierci, abyśmy razem z tymi, którzy już odeszli do Ciebie, mogli na wieki imię Twoje wysławiać. Amen.

Najświętsza Panno, Matko miłosierdzia, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w czyśćcu. Drogie są one dla Twego Boskiego Syna, zawsze starały się Go kochać i teraz pragną oglądać Go w niebie. Jednak nie mogą sobie skrócić cierpienia! O, dobra Matko, przyjdź im z pomocą i przyśpiesz chwilę wybawienia z czyśćca. Niech w niebie razem z Aniołami i wszystkimi świętymi wychwalają Trójcę Przenajświętszą na wieki wieków. Amen.
Modlitwa za zmarłą matkę


Panie Jezu Chryste, Synu Boży, Ty chciałeś mieć na ziemi matkę. Spojrzyj łaskawym wzrokiem na Twoją służebnicę N., która na ziemi była naszą matką. Błogosław miłości, którą nam dała na ziemi i spraw, by także z nieba mogła dalej nam pomagać. Weź nas w swą miłosierną opiekę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Modlitwa za zmarłego ojca


Ojcze, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, pamiętaj w swoim miłosierdziu o Twoim słudze N., który na ziemi był naszym kochającym ojcem. Wprowadź jego duszę do wiecznego pokoju i obdarz go nagrodą za jego miłość i wyrzeczenie. Panie, Ty widzisz nasz ból. Prosimy Cię, otaczaj nas swoją opieką, byśmy wzrastali na ciele i na duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwy za zmarłego


Boże, chwało wiernych i życie sprawiedliwych, Twój Syn nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, zmiłuj się nad Twoim sługą, N., który wyznawał (Twoją służebnicą N., która wyznawała) wiarę w nasze zmartwychwstanie, i daj mu (jej) udział w radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

* * *

Boże, Twoje dni trwają bez końca, a Twoje, miłosierdzie jest bez granic, spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że nasze życie jest krótkie, a godzina śmierci przed nami zakryta. Niech Duch Święty prowadzi nas przez ten świat w świętości i sprawiedliwości, abyśmy służyli Tobie w społeczności Twojego Kościoła z mocną wiarą, z pełną pociechy nadzieją oraz w doskonałej miłości z wszystkimi ludźmi i doszli szczęśliwie do Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

* * *

Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez Jego spoczynek w grobie i chwalebne zmartwychwstanie uświęciłeś nasze groby i przywróciłeś nam życie nieśmiertelne, wysłuchaj nasze modlitwy za wszystkich, którzy z Chrystusem umarli, zostali pogrzebani i z ufnością oczekują zmartwychwstania.

Boże żywych i umarłych, spraw łaskawie, aby ci, którzy na ziemi poznali Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalili Cię w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.