Menu

Dzisiaj jest

niedziela,
11 kwietnia 2021

(101. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
10558

Modlitwa o powołania

Jan Paweł II

Panie, Ty pragnąłeś zbawić ludzi i dlatego założyłeś Kościół jako wspólnotę braci zjednoczonych w Twojej miłości. Nie przestawaj nawiedzać nas i powoływać tych, których wybrałeś, aby byli głosem Twojego Ducha Świętego, zaczynem społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Wyjednaj nam u niebieskiego Ojca duchowych przewodników, których potrzebują nasze wspólnoty: prawdziwych kapłanów żywego Boga, którzy oświeceni Twoim słowem, będą umieli mówić o Tobie i uczyć innych, jak rozmawiać z Tobą. Amen.
O nowe powołania

Paweł VI

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie  gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak jak Ty, powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu Swoją ofiarę.

Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, twórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości; spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne - Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braci potrzebują­cych pomocy i miłości. Amen.O powołania misyjne i apostolskie


Panie Wielkiego Żniwa!

Ty sam najlepiej znasz rzesze Twojego ludu na całym świecie. Ty wiesz, ilu nawet jeszcze nie słyszało o Tobie. Ty wiesz, ilu ochrzczonym nie ma kto nieść skarbów sakramentalnych...


O godnych kapłanów

Św. Pius X

Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych! Ty dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowiłeś kapłaństwo i powiedziałeś do swoich apostołów: „Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście, przeto Pana żniwa, ażeby zesłał robotników na żniwo swoje”. Oto przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać robotników na żniwo swoje ześlij godnych kapłanów Twemu świętemu Kościołowi. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do swojej świętej służby wezwałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali; strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im ducha rady i pomocy, ducha wiedzy i pobożności i napełnij ich duchem swej świętej bojaźni, ażeby łaską kapłaństwa obdarzeni słowem i przykładem nauczali nas postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.O kapłanów i osoby zakonne


Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, prosimy Cię pokornie przez Najsłodsze Serce Twoje oraz Niepokalane Serce Matki Twej, Maryi, abyś owczarni swojej, Pasterzu Wieczny, nie opuszczał w jej uciskach, lecz wzbudził na nowo w Kościele świętym tego Ducha, którego tak hojnie wylałeś dawniej na swych Apostołów. Wezwij, prosimy, jak najwięcej osób do stanu kapłańskiego i zakonnego. Tych zaś, których wybierzesz i powołać raczysz, niech zawsze ożywia gorliwość o chwałę Twoją i zbawienie dusz, uświęca łaska i cnota, a Duch Twój wzmacnia we wszystkich przeciwnościach.

 

Jezu, daj nam kapłanów i osoby zakonne według Serca Twego. Amen.

Modlitwa za kapłanów i kleryków


O Boski Nauczycielu, prosimy Cię za wszystkich kapłanów

i przygotowujących się do kapłaństwa.

Racz ich mocno utwierdzić w sprawiedliwości i prawdzie,

by nigdy nie zboczyli z drogi zbawienia.

Zjednocz ich tak ściśle z Tobą,

aby ich myśli były Twoimi myślami,

by nauczali tylko Twojej Mądrości.

O dobry Mistrzu, zechciej połączyć ich silnym węzłem wzajemnej miłości, by zdołali się oprzeć wszelkim pokusom. Napełnij ich umysły Twoim światłem, a serca najczystszą Twoją miłością. Amen.