Menu

Dzisiaj jest

niedziela,
11 kwietnia 2021

(101. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
12001

Anioł Pański


P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,

L: I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

 

P: Oto ja służebnica Pańska,

L: Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

 

P: A Słowo stało się ciałem

L: I mieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

 

P: Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.

L: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

albo:

 

Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swą łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

W okresie wielkanocnym odmawia się:

 

Królowo nieba, wesel się. Alleluja.

Bo Ten, któregoś nosiła. Alleluja.

Zmartwychwstał, jak powiedział. Alleluja.

Módl się za nami do Boga. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

albo:

 

Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Różaniec


Modlitwa różańcowa nazywana jest „streszczeniem całej Ewangelii”. Służy do pielęgnowania modlitwy kontemplacyjnej i jest równocześnie modlitwą pochwalną i błagalną. Domaga się spokojnego i rytmicznego odmawiania, które sprzyja kontemplacji tajemnic życia Chrystusa, rozważanych jakby sercem Tej, która była Matką Pana.

W czasie rozważania każdej z piętnastu najważniejszych tajemnic z życia Zbawiciela, odmawia się jeden raz „Ojcze nasz”, dziesięć razy „Zdrowaś Maryjo” i jeden raz „Chwała Ojcu”.

Tajemnice radosne odmawiamy w poniedziałek i w sobotę; trajemnice światła we czwartek; tajemnice bolesne we wtorek i w piątek; tajemnice chwalebne w środę i w niedzielę.


 

Tajemnice radosne

(w poniedziałki i soboty)

1.   Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

2.   Nawiedzenie św. Elżbiety

3.   Narodzenie Pana Jezusa

4.   Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

5.   Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

 

Tajemnice światła

(w czwartki)

1.   Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

2.   Objawienie siebie na weselu w Kanie

3.   Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4.   Przemienienie na górze Tabor

5.   Ustanowienie Eucharystii


Tajemnice bolesne

(we wtorki i piątki)

1.   Modlitwa w Ogrójcu

2.   Biczowanie

3.   Ukoronowanie cierniem

4.   Dźwiganie krzyża

5.   Śmierć na krzyżu

 

Tajemnice chwalebne

(w środy i niedziele)

1.   Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2.   Wniebowstąpienie

3.   Zesłanie Ducha Świętego

4.   Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

5.   Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

 

 

 

Modlitwa św. Bernarda


Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić prośbami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
Akt oddania się Matce Bożej


Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna, i zawsze zwyciężasz. Spraw, więc Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia, Ojczyzna i świat cały były Królestwem Twojego Syna i Twoim. Amen.

 


Modlitwa Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej

( 19 sierpnia 2002 r.)


Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.  O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu. Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości. Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy, wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują. Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych. Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę. Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową. Rodzinom daj miłość,  która pozwała przetrwać wszelkie trudności.  Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość. Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu. Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości. Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za owce. Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą do bram Królestwa Twojego Syna. Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha, abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił Zmartwychwstały. Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi; Tobie zawierzam losy Kościoła; Tobie polecam mój naród; Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus, Maria! Totus Tuus. Amen.


 

Matko pięknej miłości!


Bądź pozdrowiona, Matko, Królowo świata. Ty jesteś Matką pięknej miłości, Ty jesteś Matką Jezusa, źródłem wszelkiej łaski, zapachem każdej cnoty, odbiciem wszelkiej czystości. Jesteś radością w płaczu, zwycięstwem w boju, nadzieją w śmierci. Jakże słodki jest smak Twego imienia na naszych ustach, jakże subtelna harmonia w naszych uszach, jakież upojenie w naszych sercach! Ty jesteś szczęściem cierpiących, koroną męczenników, pięknością dziewic. Błagamy Cię, oddaj nas po tym wygnaniu na własność Twego Syna, Jezusa. Amen.

 

 

Modlitwa o pomoc w odnowie życia


Maryjo, Matko jednocząca z Bogiem, ukształtuj mój rozum i wolę tak, aby sam Bóg stał się centrum mojego życia, moją radością i pełnią szczęścia.

Spraw:

- aby moja codzienna modlitwa była rozmową miłości z Twoim Synem,

- aby uczestnictwo we Mszy świętej rzeczywiście włączyło moje życie w zbawczą ofiarę Chrystusa.

- aby słowa Pana: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać życie swoje na okup za wielu” - stały się zasadą mego postępowania zawsze i wszędzie. Naucz mnie, Maryjo, aby nie myśleć o tym, co wygodne i przyjemne dla mnie, ale o tym, co dobre i pożyteczne dla mojej rodziny seminaryjnej. Pozwól mi być uczciwym i rzetelnym w pracy i nauce. Wyzwól mnie od wszystkich złych przyzwyczajeń, którymi zatruwam życie moim bliskim. Matko, Ty wiesz jak bardzo męczy mnie moja miłość i egoizm. Weź mnie w swoje ręce i spraw, by każdy dzień mojego życia promieniował prawdą, miłością i dobrem. Amen.

 

 


 

Do Matki Miłosierdzia

Jan Paweł II


O Maryjo, Matko Miłosierdzia, czuwaj nad wszystkimi, aby nie był daremny Krzyż Chrystusa, aby człowiek nie zagubił drogi dobra, nie utracił świadomości grzechu i umiał coraz głębiej ufać Bogu  „bogatemu w miłosierdzie” (Ef 2,10), by z własnej woli spełniał dobre czyny, które Bóg z góry przygotował i w ten sposób żył „ku chwale Jego majestatu” (Ef 1,12).


 

Z pomocą Maryi

Jan Paweł II


Tobie, o Matko Kościoła, powierzamy wszystkie sprawy Kościoła, jego misję i jego służbę. Pozwól nam iść w przyszłość  na spotkanie wszystkich ludzi i wszystkich ludów, które szukają Boga na drogach różnych religii chcą Mu służyć. Pomóż nam wszystkim głosić Chrystusa i objawiać „moc i mądrość Bożą” ukryte w tajemnicy Krzyża. Matko dobrej rady! Pokaż nam, jak powinniśmy służyć ludziom, wszystkim narodom, jak prowadzić ich po drogach zbawienia, jak bronić sprawiedliwości i pokoju w świecie zagrożonym ze wszystkich stron. O Matko Kościoła! Spraw, aby Kościół zażywał wolności i pokoju w wypełnianiu swej misji zbawienia i żeby w tym celu zażywał nowej dojrzałości wiary i jedności wewnętrznej. Pomóż nam odkryć całą prostotę i godność powołania chrześcijańskiego. Spraw, aby nigdy nie zabrakło pracowników w Winnicy Pana.